CEI系列容隔数字隔离器

产品简介

线易科技的CEI系列容隔数字隔离器,采用在电容隔离技术发展过程中经过广泛应用验证的开关键(OOK)调制解调技术,提供高达150 Mbps的传输数据率。CEI系列提供1-6通道的丰富组合,宽体及窄体SOP的灵活封装形式;产品采用CMOS工艺集成的高品质二氧化硅(SiO2)作为隔离介质,提供高达5.0kVrms的耐压能力。

型号总通道数反向通道数默认电平数据率(Mbps)耐压等级(kV)封装
CEI8410N1101103.0SOP-8L(150mil)
CEI8410N0100103.0SOP-8L(150mil)
CEI8420N1201103.0SOP-8L(150mil)
CEI8420N0200103.0SOP-8L(150mil)
CEI8421N1211103.0SOP-8L(150mil)
CEI8421N0210103.0SOP-8L(150mil)
CEI8422N1211103.0SOP-8L(150mil)
CEI8422N0210103.0SOP-8L(150mil)
CEI8430N1301103.0SOP-8L(150mil)
CEI8430N0300103.0SOP-8L(150mil)
CEI8431N1311103.0SOP-8L(150mil)
CEI8431N0310103.0SOP-8L(150mil)
CEI8440N1401103.0SOP-8L(150mil)
CEI8440N0400103.0SOP-8L(150mil)
CEI8441N1411103.0SOP-8L(150mil)
CEI8441N0410103.0SOP-8L(150mil)
CEI8442N1421103.0SOP-8L(150mil)
CEI8442N0420103.0SOP-8L(150mil)
CEI8420U1W201105.0SOP-16L(300mil)
CEI8420U0W200105.0SOP-16L(300mil)
CEI8421U1W211105.0SOP-16L(300mil)
CEI8421U0W210105.0SOP-16L(300mil)
CEI8422U1W211105.0SOP-16L(300mil)
CEI8422U0W210105.0SOP-16L(300mil)
CEI8430U1W301105.0SOP-16L(300mil)
CEI8430U0W300105.0SOP-16L(300mil)
CEI8431U1W311105.0SOP-16L(300mil)
CEI8431U0W310105.0SOP-16L(300mil)
CEI8440U1W401105.0SOP-16L(300mil)
CEI8440U0W400105.0SOP-16L(300mil)
CEI8441U1W411105.0SOP-16L(300mil)
CEI8441U0W410105.0SOP-16L(300mil)
CEI8442U1W421105.0SOP-16L(300mil)
CEI8442U0W420105.0SOP-16L(300mil)
CEI8462U1W621105.0SOP-16L(300mil)
CEI8462U1W620105.0SOP-16L(300mil)