CEI系列容隔数字隔离器

产品简介

线易科技的CEI系列容隔数字隔离器,采用在电容隔离技术发展过程中经过广泛应用验证的开关键(OOK)调制解调技术,提供高达100 Mbps的传输数据率。CEI系列提供1-6通道的丰富组合,宽体及窄体SOP的灵活封装形式;产品采用CMOS工艺集成的高品质二氧化硅(SiO2)作为隔离介质,提供高达5.0kVrms的耐压能力。

型号总通道数反向通道数默认电平数据率(Mbps)耐压等级(kV)封装
CEI8410N1101102.5SOP-8L(150mil)
CEI8410N0100102.5SOP-8L(150mil)
CEI8420N1201102.5SOP-8L(150mil)
CEI8420N0200102.5SOP-8L(150mil)
CEI8421N1211102.5SOP-8L(150mil)
CEI8421N0210102.5SOP-8L(150mil)
CEI8422N1211102.5SOP-8L(150mil)
CEI8422N0210102.5SOP-8L(150mil)
CEI8430N1301102.5SOP-8L(150mil)
CEI8430N0300102.5SOP-8L(150mil)
CEI8431N1311102.5SOP-8L(150mil)
CEI8431N0310102.5SOP-8L(150mil)
CEI8440N1401102.5SOP-8L(150mil)
CEI8440N0400102.5SOP-8L(150mil)
CEI8441N1411102.5SOP-8L(150mil)
CEI8441N0410102.5SOP-8L(150mil)
CEI8442N1421102.5SOP-8L(150mil)
CEI8442N0420102.5SOP-8L(150mil)
CEI8420U1201105.0SOP-16L(300mil)
CEI8420U0200105.0SOP-16L(300mil)
CEI8421U1211105.0SOP-16L(300mil)
CEI8421U0210105.0SOP-16L(300mil)
CEI8422U1211105.0SOP-16L(300mil)
CEI8422U0210105.0SOP-16L(300mil)
CEI8430U1301105.0SOP-16L(300mil)
CEI8430U0300105.0SOP-16L(300mil)
CEI8431U1311105.0SOP-16L(300mil)
CEI8431U0310105.0SOP-16L(300mil)
CEI8440U1401105.0SOP-16L(300mil)
CEI8440U0400105.0SOP-16L(300mil)
CEI8441U1411105.0SOP-16L(300mil)
CEI8441U0410105.0SOP-16L(300mil)
CEI8442U1421105.0SOP-16L(300mil)
CEI8442U0420105.0SOP-16L(300mil)